Tuyển Thợ Hàn Gấp

Ngày đăng tin: 06-01-2021

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

Tuyển Thợ Hàn Gấp

để kịp tiến độ cho khách.

Trả lương tuần nên cần thợ làm gấp.

LH: 0393876214
Job tags / Kỹ năng: