The Hair House tuyển dụng 2020

Ngày đăng tin: 19-12-2020

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

Tên công ty: The Hair House
Cần Tuyển Thợ Chính và Phụ
The Hair House Cần Tuyển
Thợ Chính đứng độc lập xử lý tốt tất cả hoá chất Thợ Phụ Yc vào hoá chất tốt
Thời gian làm việc 8h30 đến 7h
Bao ăn 2 buổi tháng tết ^^
Lương Cơ bản cao + % hoá chất + % Sản Phẩm
1 Tháng được Nghỉ 2 ngày có lương

Làm việc tại 237/9 Điện Biên Phủ
LH: 0708523523

Job tags / Kỹ năng: