NHI BEAUTY SPA tuyển dụng 2021

Ngày đăng tin: 26-01-2021

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

GÓC TUYỂN
💢Nhận nhân viên test tay nghề trả lương(yc biết chăm soc da, nối mi, nail, gội make up)
💢Nhận Học viên dạy nhiệt tình nhanh ra nghề. Đào tạo miễn phí
Cô chủ Cực kì có tâm 😍😍
01 MAI ĐĂNG CHƠN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN TP Đà Nẵng
Lh Nhi
0905943353

Job tags / Kỹ năng: