Nhân Viên Kho

Ngày đăng tin: 20-05-2020

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

– Quản lý hàng hóa, kho công ty
– Xuất nhập tồn hàng hóa
– Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Job tags / Kỹ năng: