Karaoke Camel tuyển dụng 2021

Ngày đăng tin: 04-01-2021

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

karaoke camel cần tuyển
2 nhân viên phục vụ ngày
công việc nhẹ nhàng đơn giản
0905693053

Job tags / Kỹ năng: