[Front Office Agent – Full time job in Da Nang] IzyViet

Ngày đăng tin: 09-03-2021

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

About you:We are looking for smart and dynamic professionals, who are willing to commit long term into a fast growing environment.High interest in using English and meeting foreigners on a daily basis. Intermediary level accepted. If you speak a third language, let us know!High interpersonal skills and at ease when communicating with people; oral and written.Detail oriented, cautious with sensitive information.Proactive, professional and problem solving attitude.Experienced as a receptionist, assistant, secretary AND experiences handling foreign clients are both a real plus.
(Về bạn: Chúng tôi đang tìm kiếm những chuyên gia thông minh và năng động, sẵn sàng gắn bó lâu dài với một môi trường phát triển nhanh, có sở thích sử dụng tiếng Anh và gặp gỡ người nước ngoài hàng ngày. Mức độ trung gian được chấp nhận. Nếu bạn nói ngôn ngữ thứ ba, hãy cho chúng tôi biết! Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân cao và thoải mái khi giao tiếp với mọi người; Nói và viết. Định hướng chi tiết, thận trọng với thông tin nhạy cảm. Thái độ chủ động, chuyên nghiệp và giải quyết vấn đề Có kinh nghiệm làm lễ tân, trợ lý, thư ký VÀ kinh nghiệm xử lý khách hàng nước ngoài là một điểm cộng thực sự.)
About the conditions:IzyViet offers a great working environment, with a lot of team-efforts and daily use of English. As a Front-Office Agent Full-time,Job is based in Da Nang from Monday to Friday – weekends off. You will need to be in Ho Chi Minh office (42 Me Linh, Ward 19, Binh Thanh District) for 1 month for training before starting in Da Nang.Monthly salary negotiable depending on your expertise and profile.Benefits: Official contract after training period, paid leaves, high bonuses, training, staff parties.Long term opportunity and possibilities to evolve to higher positions.You are required to bring your own laptop.
(Về điều kiện: IzyViet cung cấp một môi trường làm việc tuyệt vời, với nhiều nỗ lực của đội ngũ và khả năng sử dụng tiếng Anh hàng ngày. Là Nhân viên Tiền sảnh Toàn thời gian, Công việc làm việc tại Đà Nẵng từ thứ Hai đến thứ Sáu – nghỉ cuối tuần. Bạn cần ở văn phòng Hồ Chí Minh (42 Mê Linh, P.19, Q.Bình Thạnh) 1 tháng để đào tạo trước khi bắt đầu vào Đà Nẵng, lương tháng thỏa thuận tùy theo chuyên môn và hồ sơ của bạn. Quyền lợi: Hợp đồng chính thức sau thời gian đào tạo , lương nghỉ phép, thưởng cao, đào tạo, tiệc nhân viên Cơ hội dài hạn và khả năng thăng tiến lên các vị trí cao hơn.Bạn phải mang theo máy tính xách tay của mình.)

Job tags / Kỹ năng: