Công ty TNHH xây dựng & Thương mại SAIKO cần tuyển

Ngày đăng tin: 27-02-2021

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

Công ty TNHH xây dựng và Thương mại SAIKO Cần tuyển dụng nhân sự năm 2021.

Phòng Nhân sự kính trình giám đốc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng nhân sự trong Quý 1/2021 như sau:

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

1 Kế toán tổng hợp: 2

2 Kế toán viên: 2

3 Chỉ huy trưởng: 2

4 Kỹ sư KCS phụ trách thanh quyết toán công trình: 2

5 Kỹ sư xây dựng Phụ trách thi công: 6

6 Kỹ sư an toàn lao động: 2

7 Kỹ sư điện: 1

Đăng tin tuyển dụng trên trang Web tuyển dụng: tuyendungdanang.com.vn.