Công ty TNHH Thanh Thủy tuyển dụng 2021

Ngày đăng tin: 30-01-2021

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

Công Ty TNHH Thanh Thủy
VIỆC LÀM DỊP TẾT
Lâu dài hoặc thời vụ

( KHÔNG đồng phục – KHÔNG lệ phí phát sinh )
CÔNG VIỆC: – đứng bán sản phẩm cho khách hàng
– giới thiệu sản phẩm khi có khách hàng yêu cầu

RẢNH CA NÀO LÀM CA ĐÓ
Ca 1: 8h – 11h 30
Ca 2: 13h30 – 17h
$$$:
+ Ca 4h: 2.900.000.đ
+ Ca 8h: 6.150.000.đ ( thưởng khi làm tốt )
– Yêu cầu : LỊCH SỰ, vui vẻ, trách nhiệm công

Mọi công việc sẽ được giải đáp TRỰC TIẾP hoặc qua TIN NHẮNCông Ty TNHH Thanh Thủy
VIỆC LÀM DỊP TẾT
Lâu dài hoặc thời vụ

( KHÔNG đồng phục – KHÔNG lệ phí phát sinh )
CÔNG VIỆC: – đứng bán sản phẩm cho khách hàng
– giới thiệu sản phẩm khi có khách hàng yêu cầu

RẢNH CA NÀO LÀM CA ĐÓ
Ca 1: 8h – 11h 30
Ca 2: 13h30 – 17h
$$$:
+ Ca 4h: 2.900.000.đ
+ Ca 8h: 6.150.000.đ ( thưởng khi làm tốt )
– Yêu cầu : LỊCH SỰ, vui vẻ, trách nhiệm công

Mọi công việc sẽ được giải đáp TRỰC TIẾP hoặc qua TIN NHẮN
LH: 0984600287

Job tags / Kỹ năng: