Công ty TNHH Nhà Thông Minh Sao Bạch Kim tuyển dụng nhân sự

Ngày đăng tin: 29-11-2020

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

Cần tuyển các vị trí sau:

  1. Nhân viên kỹ thuật máy tính: 5 người
  2. Nhân viên kinh doanh: 5 người
  3. Yêu cầu: Có hiểu biết về kỹ thuật máy tính. Riêng nhân viên kinh doanh có thể đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm nhưng ưu tiên cho người biết về kỹ thuật máy tính.
  4. Chế độ: Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước.
  5. Liên hệ: 0905 533 459 phỏng vấn đi làm ngay