Công ty TNHH kỹ thuật cơ điện Thành Tân tuyển dụng 2021

Ngày đăng tin: 05-02-2021

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Thành Tân
Tuyển 4 Thợ Làm Khuốn Đúc Gang Thép
Làm việc Tại Hoàng Văn Thái Hòa Khánh Nam
LH: 0903543399