CÔNG TY TNHH DV BV THIÊN BÌNH AN tuyển dụng 2020

Ngày đăng tin: 18-12-2020

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

CÔNG TY TNHH DV BV THIÊN BÌNH AN

Tuyển Nhân Viên Bảo Vệ Ca Sinh Viên Làm Thêm
GIỮ XE VÀ DẮT XE CHO KHÁCH NHÀ HÀNG ĐƯỜNG PHẦN THÀNH TÀI
THỜI GIAN 17h-23h

Job tags / Kỹ năng: