Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông tuyển dụng 2020

Ngày đăng tin: 12-12-2020

Mô tả Công việc

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông thông báo tuyển dụng các vị trí sau:
1. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CHIẾN LƯỢC (KINH DOANH – MARKETING)
Mô tả công việc
­ – Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT về hoạt động của Khối Kinh doanh PGT Group.
­ – Xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược markting sản phẩm, chiến lược truyền thông và phát triển thương hiệu, kế hoạch chăm sóc khách hàng.
­ – Chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả kinh doanh của toàn Công ty, đảm bảo đạt chỉ tiêu đặt ra theo từng dự án, từng giai đoạn và theo năm, trước Ban Tổng Giám đốc.
­ – Điều hành toàn bộ Khối Kinh doanh của PGT Group
­ – Thiết lập mô hình, nhân sự của các phòng kinh doanh, marketing, dịch vụ khách hàng.
­ – Tổ chức các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng, chuyên môn cho đội ngũ sale và quản lý kinh doanh, marketing, chăm sóc khách hàng…
­ – Xây dựng các cơ chế hoạt động, ngân sách hoạt động phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, marketing, phát triển thương hiệu của PGT Group.
­ – Triển khai, giám sát, hiệu chỉnh các kế hoạch phù hợp với kế hoạch kinh doanh, kế hoạch Marketing phù hợp
­ – Xây dựng, triển khai, và giám sát kế hoạch kinh doanh, kế hoạch Marketing, chăm sóc khách hàng cho dự án theo từng giai đoạn
­ – Thực hiện các công việc khác theo phân công, phân nhiệm

Yêu cầu công việc
­ – Tốt nghiệp đại học các ngành về kinh tế, kinh doanh, marketing hoặc các lĩnh vực liên quan
­ – Ít nhất 05 năm kinh nghiệm đối với các hoạt động kinh doanh bất động sản, bất động sản nghỉ dưỡng, căn hộ cao cấp
­ – Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai thành công các chiến lược kinh doanh
­ – Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức quản lý
­ – Kỹ năng marketing, kinh doanh
­ – Kỹ năng giao tiếp, đàm phán
­ – Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề

2. TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH
Mô tả công việc
a) Quản trị và điều hành công việc của phòng Tài chính
– Phổ biến các nội quy, chính sách đến toàn bộ cán bộ, nhân viên trong phòng và giám sát, kiểm tra việc thực hiện;
– Xác định nhu cầu nhân sự, đề xuất và thực hiện tuyển dụng;
– Giám sát, nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên và đề xuất, khen thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng quy định.
b) Tham mưu BLĐ các vấn đề liên quan đến công tác tài chính
– Tham mưu Ban lãnh đạo về công tác quản lý tài chính, thông tin kinh tế liên quan đến quản lý tài chính, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả và an toàn sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh;
– Tham mưu Ban lãnh đạo về mô hình tài chính phù hợp với từng công ty thành viên;
– Tham mưu các vấn đề khác liên quan đến công tác tài chính, chiến lược ngân sách.
c) Chủ trì việc lập và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính toàn tập đoàn
– Chịu trách nhiệm trong công tác lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính từng đơn vị thành viên và toàn tập đoàn. Tổ chức triển khai và giám sát kế hoạch tài chính đã được phê duyệt;
– Xây dựng và thực hiện báo cáo quản trị tài chính hàng kỳ;
– Phối hợp P.Nhân sự, P.Kế toán xây dựng và hoàn thiện quy chế lương thưởng toàn tập đoàn; xây dựng phương thức chi trả lương nhân viên toàn tập đoàn đảm bảo lợi ích tối đa cho DN và người lao động;
– Xây dựng và kiểm soát thực hiện quy chế hoa hồng, chỉ tiêu kinh doanh cho khối kinh doanh;
– Xây dựng và kiểm soát thực hiện phương án phân phối lợi nhuận hàng kỳ của toàn tập đoàn và từng công ty thành viên đảm bảo việc xoay vòng vốn hiệu quả nhất;
– Theo dõi, phân tích, đánh giá và đưa ra các công cụ quản trị, dự báo rủi ro tài chính.
d) Thực hiện và kiểm tra thực hiện công tác phân tích Tài chính, thẩm định tài chính trong đầu tư dự án
– Đánh giá, phân tích, thẩm định tính hiệu quả về tài chính các dự án/ kế hoạch đầu tư, các hợp đồng kinh tế;
– Theo dõi và giám sát tiến độ thực hiện đầu tư dự án, bao gồm tiến độ dòng tiền cho dự án đuầ tư;
– Phối hợp Ban Phát triển Kinh doanh xây dựng chính sách bán hàng, chính sách chiết khấu, chính sách kinh doanh đối với từng dự án đầu tư;
– Xây dựng giá bán sản phẩm/dịch vụ;
– Tính toán hiệu quả đầu tư đang thực hiện, dự kiến mức lợi nhuận kế hoạch đầu tư dự án, cảnh báo các mức chi tiêu đầu tư ngoài kế hoạch.
e) Huy động vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh và đầu tư
– Thiết lập và duy trì các mối liên hệ mật thiết với ngân hàng đầu tư, các nhà phân tích tài chính và các cổ đông. Làm việc với tổ chức tài chính ngân hàng về những vấn đề liên quan đến vốn của Công ty;
– Quản lý các thỏa thuận ngân hàng và thỏa thuận vay vốn và duy trì các nguồn vốn thích hợp cho các khoản vay hiện tại của công ty từ các ngân hàng thương mại và các tổ chức cho vay khác;
– Theo dõi và kiểm soát tình hình trả gốc, lãi suất các khoản vay của ngân hàng để có định hướng phù hợp;
– Xây dựng phương án thu xếp vốn vay, vốn phát hành trái phiếu, vốn lưu động cho các dự án, công ty thành viên. Đề xuất kế hoạch Phân bổ và sử dụng nguồn vốn hợp lý theo nhu cầu kinh doanh và đầu tư;
– Xây dựng chiến lược và kế hoạch IPO và niêm yết; liên hệ đối tác và chủ trì thực hiện;
– Cảnh báo rủi ro tài chính do thị trường tài chính biến động, thay đổi chính sách của thị trường tiền tệ… ảnh hưởng tới tài chính Tập đoàn.
f) Kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của công ty, tối đa hóa hiệu quả sử dụng tài sản
– Kiểm soát sự luân chuyển của dòng tiền trong công ty;
– Quản lý chi tiêu nội bộ dựa trên Ngân sách phân bổ cho từng hạng mục;
– Giám sát toàn bộ ngân sách, tính toán các tỷ số tài chính, và so sánh hiệu suất thực tế của công ty với ngân sách;
– Có ý kiến tham mưu và theo dõi quá trình thực hiện việc sử dụng ngân sách cho từng hạng mục công việc, dự án của toàn tập đoàn;
– Phối hợp P.kế toán và P.HCTH kiểm kê tài sản lớn định kỳ, báo cáo tình hình thế chấp, cầm cố tài sản tại các TCTD.
g) Tham gia Ban điều hành Quỹ đầu tư BĐS
– Hoàn thiện quy trình mua bán và cơ chế hoạt động của quỹ Fund.
– Theo dõi hiệu quả hoạt động quỹ Fund, báo cáo Ban lãnh đạo hàng tháng, đề xuất phương án hoạt động hiệu quả.
– Phối hợp điều hành hoạt động quỹ Fund tương ứng với kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn và chiến lược trong từng giai đoạn bán hàng.
– Lập kế hoạch thành lập Quỹ đầu tư bất động sản.
h) Quan hệ cổ đông
Phân tích các chính sách, thủ tục, và chương trình thông tin về cổ đông của công ty, bao gồm báo cáo thường niên và tạm thời cho các cổ đông và Hội đồng Quản trị, cũng như đề xuất với Chủ tịch về các chính sách, thủ tục hoặc hoạch định về tài chính mới nếu cần.

Yêu cầu công việc
– Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Tài chính, Ngân hàng, Kiểm toán, Ngoại thương;
– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính (tài chính doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư, kiểm toán, ngân hàng);
– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý.
– Nắm vững các quy định pháp luật trong lĩnh vực Tài chính kế toán;
– Am hiểu kiến thức về kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính, các đặc thù ngành nghề ảnh hưởng đến hoạt động của công ty;
– Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý; Kỹ năng phân tích tài chính; Kỹ năng lập kế hoạch tài chính; kỹ năng quản trị dòng tiền; Kỹ năng đàm phán, thuyết trình tốt, giải quyết vấn đề/ xung đột tốt;
– Hiểu biết về tiêu chuẩn nghiệp vụ nhân viên/chuyên viên trong phòng; đánh giá đúng khả năng và sử dụng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ CBNV trong phòng;
– Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, trung thực, cầu tiến;
– Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

3. GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH
Số lượng: 01
Mô tả công việc:
– Thiết lập chiến lược phát triển kinh doanh dài hạn, ứng với từng thời kỳ.
– Phát triển quản lý đa dạng kênh phân phối đại lý bán hàng đạt hiệu quả
– Chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả kinh doanh của toàn Công ty, đảm báo đạt chỉ tiêu đặt ra theo từng dự án, từng giai đoạn và theo năm, trước Ban Tổng Giám đốc.
– Điều hành toàn bộ các phòng kinh doanh của PGT Group
– Thiết lập mô hình, nhân sự của các phòng kinh doanh
– Tổ chức các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng, chuyên môn cho đội ngũ sale và quản lý kinh doanh, marketing…
– Xây dựng các cơ chế hoạt động, ngân sách hoạt động phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của PGT Group.
– Triển khai, giám sát, hiệu chỉnh các kế hoạch phù hợp với kế hoạch kinh doanh, kế hoạch Marketing phù hợp
– Phối hợp và triển khai cùng Phòng Marketing các kế hoạch Marketing phù hợp với chính sách bán hàng, dự án của PGT Group.
– Xây dựng, triển khai, và giám sát kế hoạch kinh doanh, kế hoạch Marketing, chăm sóc khách hàng cho dự án theo từng giai đoạn
– Thường xuyên cập nhật, phân tích thông tin để đưa ra các nhận định, tư vấn tham mưu cũng như xây dựng các kế hoạch kinh doanh phù hợp tình hình cũng như có các kế hoạch dự phòng
– Thường xuyên cập nhật các tình hình các đối thủ cạnh tranh để có các kế hoạch kinh doanh phù hợp, khai thác được các điểm yếu của đối thủ
– Triển khai các chương trình hoạt động team, nâng cao tinh thần tập thể, tạo nguồn động lực cho các phòng kinh doanh
– Xác định các thị trường mục tiêu, phân khúc khách hàng cho từng dự án, cơ sở để thực hiện các chiến lược Mar, chăm sóc khách hàng…
– Tham gia vào việc xây dựng các chính sách giá, chính sách bán hàng, chính sách thưởng… cho từng dự án, từng thời điểm
– Xây dựng, triển khai đội ngũ cộng tác viên, các đối tác phân phối F1, F2…
– Tham gia vào việc khai thác, tìm kiếm các dự án mới…

Yêu cầu công việc:
– Nam/nữ, tuổi từ 35 đến 45 tuổi
– Tốt nghiệp từ ĐH trở lên, ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương Mại, Ngoại ngữ
– Giao tiếp thành thạo tiếng Anh
– Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản, Bất động sản nghỉ dưỡng, căn hộ cao cấp
– Am hiểu về thị trường Bất động sản
– Am hiểu về tình hình biến động thị trường, biến động chính trị

4. GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Mô tả công việc
– Quản lý, điều hành chung hoạt động của Phòng DVKH;
– Xây dựng các quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu hoạt động dịch vụ khách hàng phù hợp và hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu của Phòng DVKH
– Giám sát hiệu quả việc hợp tác với đối tác, khách hàng và giải quyết những vấn đề, khiếu nại phát sinh với đối tác, khách hàng trong thời gian hợp tác.
– Chỉ đạo xây dựng, triển khai các chương trình thúc đẩy kinh doanh, chính sách chăm sóc đối tác, khách hàng;
– Tổ chức ghi nhận, tổng hợp ý kiến khiếu nại của khách hàng, tổ chức việc phân tích nguyên nhân, hành động khắc phục phòng ngừa và theo dõi quá trình thực hiện
– Xây dựng các chính sách, quy chế, quy định và quy trình phục vụ cho công tác chăm sóc đối tác, khách hàng.
– Tham mưu cho Ban lãnh đạo xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản phẩm, chăm sóc khách hàng, trực tiếp triển khai kế hoạch.
– Xây dựng định hướng chiến lược, chính sách về hợp tác.
– Hoạch định, xây dựng định biên nhân sự cho Phòng DVKH;
– Phối hợp và hỗ trợ các phòng/ ban trong PGT Group thực hiện mục tiêu của PGT Group đề ra.
– Thực hiện một số công việc khác do Ban Tổng giám đốc phân công.

Yêu cầu công việc
– Tốt nghiệp đại học ngành kinh tế, Luật hoặc các ngành liên quan
– Có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở các Resort, khách sạn cao cấp, công ty kinh doanh bất động sản.
– Có kỹ năng lắng nghe, nắm bắt tâm lý con người
– Kỹ năng đàm phán, giao tiếp, thuyết trình và giải quyết vấn đề
– Kỹ năng phân tích, đánh giá, dự báo
– Thành thạo vi tính văn phòng
– Anh văn giao tiếp.

5. TRƯỞNG PHÒNG MARKETING
Mô tả công việc:
– Tham mưu xây dựng định hướng chiến lược, lập kế hoạch kế hoạch, tổ chức triển khai hoạt động marketing tổng thể và từng giai đoạn theo chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Công ty và phân kỳ bán hàng từng dự án.
– Định hướng, tổ chức triển khai hoạt động marketing của bộ phận và kiểm soát hiệu quả thực hiện của từng nghiệp vụ marketing trong bộ phận.
– Định hướng triển khai, quản lý điều hành tổng thể và theo dõi thực hiện các công tác marketing của dòng sản phẩm/ dự án (Tổng thể, PR, Digital, Event – Direct marketing, Thiết kế).
– Quản trị hoạt động marketing dòng sản phẩm/dự án xuyên suốt từ PGT group đến các Sàn kinh doanh.
– Xây dựng, triển khai hệ thống quản lý, kiểm tra, đánh giá hiệu quả các hoạt động, chương trình truyền thông marekting các dòng sản phẩm/dự án
– Phối hợp với các đơn vị nội bộ liên quan về nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, lập kế hoạch và triển khai kinh doanh các dự án
– Định hướng bộ máy tổ chức nhân sự marketing và điều hành tổng thể các hoạt động của phòng marketing toàn tổng công ty
– Đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự marketing đáp ứng yêu cầu kinh doanh và phát triển của công ty
– Xây dựng và triển khai kế hoạch các hoạt động marketing, truyền thông và thương hiệu cho các dòng sản phẩm/ dự án.
– Tham mưu và đóng góp ý tưởng trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động marketing cho dòng sản phẩm/ dự án.
– Tổng hợp, phân tích thông tin marketing, thị trường, sản phẩm của dòng sản phẩm.
– Đầu mối làm việc với đối tác về các hoạt động marketing của dòng sản phẩm/ dự án.
– Theo dõi và quản lý việc sử dụng ngân sách cho các hoạt động marketing đảm bảo đúng thời gian và hiệu quả theo kế hoạch đề ra.
– Quản lý các kế hoạch marketing của dòng sản phẩm triển khai xuyên suốt từ Khối đến Sàn kinh doanh.
– Đánh giá hiệu quả của các hoạt động marketing của dòng sản phẩm.
– Lên kế hoạch tổng cùng dự trù/ đề xuất ngân sách tổng/ ngân sách cho từng chiến dịch/ từng thời điểm Marketing của từng dự án yêu cầu tập đoàn/ công ty thành viên của tập đoàn hoặc bổ ngân sách chi tiết theo ngân sách được giao.
– Thực hiện các công tác báo cáo hoạt động marketing dòng sản phẩm/ dự án.
– Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp, trưởng đơn vị.

Yêu cầu công việc:
– Tối thiểu 02 năm làm việc ở vị trí tương đương
– Tốt nghiệp Đại học Truyền thông, Báo chí, Marketing, Ngoại thương, Kinh tế, Quan hệ Quốc tế, Luật hoặc có kinh nghiệm lâu năm trong ngành Marketing.
– Nắm vững kiến thức về Marketing Dự án Bất đông sản, ưu tiên BĐS cao cấp – nắm rõ về các công cụ PR, Truyền thông, Tổ chức Sự kiện, Digital
– Nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động Marketing dự án Bất động sản.
– Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin, nhạy bén với các xu hướng của thị trường kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.
– Có khả năng thuyết trình, có tính ảnh hưởng và tạo được cảm hứng cho khách hàng, cho Sales dự án.
– Khả năng tư duy chiến lược và năng lực định hướng.
– Khả năng đào tạo, huấn luyện.
– Có đầu óc sáng tạo, có tính thẩm mỹ – nghệ thuật
– Có khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng lãnh đạo, tổ chức công việc tốt.
– Trách nhiệm, tâm huyết, cam kết và chịu được áp lực cao
– Có tầm nhìn và hoạch định kế hoạch tốt
– Nắm bắt xu hướng truyền thông, thị hiếu xã hội, khách hàng trong lĩnh vực BĐS
– Có kiến thức về tâm lý học và hành vi con người, phương pháp đánh giá nhân sự để điều hành và huấn luyện nhân viên.

6. TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH
Mô tả công việc
– Quản lý, điều hành và giám sát công việc của nhân viên kinh doanh thuộc nhóm mình quản lý;
– Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh của công ty đề ra;
– Trực tiếp chịu trách nhiệm trước Phó giám đốc/ Giám đốc Phòng giao dịch về hoạt động và hiệu quả của nhóm;
– Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các kế hoạch kinh doanh cho Phó giám đốc/ Giám đốc PGD;
– Nghiên cứu, tham mưu và xây dựng các giải pháp nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của nhóm;
– Tổ chức họp đầu tuần để triển khai công việc tuần cho NVKD, giải đáp các thắc mắc và khó khăn của nhân viên;
– Thường xuyên nhắc nhở các thành viên trong nhóm có doanh thu kém và mất tinh thần làm việc;
– Hướng dẫn NVKD trong nhóm các kỹ năng bán hàng/ chốt khách hàng và hỗ trợ giải quyết các vướng mắc liên quan;
– Thu thập ý kiến của NVKD về các điểm vướng mắc khi chạy dự án để báo cáo lên cấp trên giải quyết kịp thời;
– Đề xuất lên cấp trên các vấn đề liên quan giúp phòng giao dịch đạt hiệu quả hơn;
– Tìm kiếm, phát triển quan hệ với khách hàng và các đối tác tiềm năng;
– Những nhiệm vụ khác theo dự chỉ đạo của trưởng phòng.

Yêu cầu công việc
– Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (ưu tiên các ngành Quản trị kinh doanh/ Marketing/ Kinh tế/ Công nghệ thông tin/ Tài chính – Ngân hàng).
– Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị tương đương tại các công ty bất động sản, có doanh số bán hàng tốt (ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng trong phân khúc Bất động sản cao cấp)
– Có tố chất kinh doanh, có khả năng tổ chức, lãnh đạo, nhận biết, đánh giá và tạo động lực làm việc cho nhân viên;
– Năng động, hoạt bát, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc và cầu tiến;
– Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt;
– Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm;
– Chịu được áp lực công việc cao;
– Có định hướng công việc rõ ràng;
– Khai thác, sử dụng tốt internet và tin học văn phòng.

7. CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CAO CẤP
Mô tả công việc
– Tìm hiểu thông tin sản phẩm, dự án của Công ty
– Tự xây dựng mục tiêu bán hàng hàng tuần,tháng, quý, năm
– Tự thiết kế, xây dựng chương trình marketing bán hàng, tìm kiếm khách hàng dựa trên các kế hoạch bán hàng, marketing để hoàn thành chỉ tiêu được giao
– Tư vấn khách hàng và bán các sản phẩm, dịch vụ Bất động sản của Công ty
– Chăm sóc khách hàng (trước, trong và sau bán hàng)
– Xây dựng, cập nhật hồ sơ khách hàng và báo cáo trưởng bộ phận định kỳ hoặc khi được yêu cầu.
– Tìm hiểu thị trường bất động sản , tài chính, chính sách pháp luật, đối thủ cạnh tranh nhằm nắm bắt nhanh diễn biến thị trường.
– Khai thác các nguồn hàng do Công ty chỉ định hoặc tự phát triển.
– Thường xuyên cập nhật phản hồi của khách hàng về dự án đến các cấp quản lý
– Báo cáo công việc hàng tuần cho trưởng nhóm kinh doanh
– Phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện các chương trình quản bá bán hàng

Yêu cầu công việc
– Nam nữ từ 24-30 tuổi
– Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành kinh tế hoặc liên quan đến kinh tế
– Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bất động sản trên 1 năm
– Nhanh nhẹn, tự tin
– Am hiểu thị trường Bất động sản.
– Nắm rõ các luật về quản lý bất động sản
– Nắm bắt kịp thời các thông tư, quy định và hướng dẫn liên quan.

8. CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Mô tả công việc
– Thực hiện thủ tục pháp lý cho các dự án bất động sản được phân công như: Quy hoạch 1/500, chấp thuận đầu tư, giấy phép xây dựng, thẩm định thiết kế, thẩm duyệt PCCC,….
– Chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo các văn bản pháp lý, trình nộp và theo dõi, đôn đốc các chuyên viên thụ lý hồ sơ thuộc Sở ban ngành xem xét, giải quyết hồ sơ Công ty kịp thời.
– Tham mưu cho Lãnh đạo Phòng các vấn đề về pháp lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
– Phối hợp cùng với các bộ phận có liên quan đến dự án để theo dõi, tổng hợp quá trình thực hiện công tác pháp lý cho từng dự án.
– Thẩm tra hồ sơ pháp lý của các Dự án để phục vụ cho việc hợp tác đầu tư với Đối tác.
– Xây dựng và duy trì tốt các mối quan hệ công việc.
– Thực hiện các công việc liên quan:
– Thu thập, tổng hợp, đánh giá hồ sơ, thông tin dự án từ các nguồn (Sở ban ngành, đối tác, …)
– Lưu trữ hồ sơ pháp lý các dự án.
– Định kỳ báo cáo cấp quản lý trực tiếp.

Yêu cầu công việc
– Tốt nghiệp Đại học
– Am hiểu các thủ tục pháp lý đầu tư dự án;
– Am hiểu các qui định của Nhà nước về kinh doanh và đầu tư bất động sản;
– Hiệu rõ quy trình thực hiện pháp lý dự án bất động sản;
– Nhanh nhẹn, chủ động trong giải quyết hồ sơ;
– Có mối quan hệ tốt với các cơ quan, ban ngành;
– Có khả năng nghiên cứu các giải pháp để thực hiện thủ tục pháp lý đầu tư nhanh chóng, hiệu quả;
– Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả;
– Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán;
– Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tuân thủ và ý thức về nguyên tắc bảo mật; Chịu áp lực công việc cao.
– Ít nhất 03 năm làm việc ở vị trí tương đương tại doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.
– Khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tiếng Anh.
– Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng có liên quan.
– Trung thực & bảo mật.
– Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, tận tụy gắn bó với công việc.
– Sáng tạo, tích cực suy nghĩ tìm ra những ý tưởng mới để đáp ứng nhu cầu công việc.
– Chủ động trong công việc, khả năng làm việc độc lập khi công việc yêu cầu.
– Khả năng thích ứng và linh hoạt với công việc áp lực cao.

9. CHUYÊN VIÊN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
Mô tả công việc
– Thực hiện công tác kiểm kê hiện hiện trạng, lập hồ sơ liên quan đến việc giải phóng mặt bằng dự án được giao;
– Thực hiện việc chi tiền bồi thường đúng phương án đã được Ban lãnh đạo công ty phê duyệt;
– Làm việc với các cơ quan chính quyền địa phương và người dân có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng;
– Báo cáo kịp thời, đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong phạm vi công việc và đề xuất các phương án giải quyết;
– Phối hợp với các đơn vị để khảo sát, đo đạc, kiểm kê đất đai, tài sản trên đất;
– Phối hợp các cơ quan ban ngành thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Yêu cầu công việc
– Thực hiện công tác kiểm kê hiện hiện trạng, lập hồ sơ liên quan đến việc giải phóng mặt bằng dự án được giao;
– Thực hiện việc chi tiền bồi thường đúng phương án đã được Ban lãnh đạo công ty phê duyệt;
– Làm việc với các cơ quan chính quyền địa phương và người dân có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng;
– Báo cáo kịp thời, đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong phạm vi công việc và đề xuất các phương án giải quyết;
– Phối hợp với các đơn vị để khảo sát, đo đạc, kiểm kê đất đai, tài sản trên đất;
– Phối hợp các cơ quan ban ngành thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

10. CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Mô tả công việc
– Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, giữa sổ chi tiết và sổ tổng hợp;
– Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
– Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết tại các đơn vị của Tập đoàn;
– Hướng dẫn xử lý và hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
– Tham gia phối hợp kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn;
– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ cho cơ quan Thuế, kiểm toán, Thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của kế toán trưởng Tập đoàn/Phụ trách tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn;
– Thống kê và tổng hợp số liệu khi có yêu cầu;
– Lưu trữ dữ liệu, sổ sách kế toán theo quy định;
– Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục và cải tiến công việc;
– Hổ trợ cho phó phòng khi trưởng phòng vắng mặt;
– Thực hiện nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng phân công.

Yêu cầu công việc
– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán;
– Có nghiệp vụ về kế toán;
– Giám sát được công việc về kế toán;
– Trung thực, cẩn thận, chi tiết, nhiệt tình trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao;
– Có khả năng sử dụng thành thạo sử dụng thành thạo Microsoft Office;
– Ưu tiên cho người có khả năng tiếng Anh.

11. CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING
Mô tả công việc
– Quản trị các công việc liên quan đến Digital social cho công ty
– Lên kế hoạch hoạt động và tạo nội dung cho hệ thống website công ty
– Lên kế hoạch và quản lý các chiến dịch quảng bá digital cho các sự kiện theo kế hoạch chung của Team.
– Quản trị các fanpage và website của công ty
– Đề xuất các kênh, giải pháp tạo sự thu hút trong website và fanpage
– Thực hiện các công việc hỗ trợ khác trong phạm vi hoạt động của team.

Yêu cầu
– Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng các ngành Quản trị kinh doanh/ CNTT
– Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương
– Kỹ năng giao tiếp và quản trị CNTT tốt
– Anh văn giao tiếp

Yêu cầu hồ sơ:
– Phiếu thông tin ứng viên theo mẫu của Công ty;
– Bằng tốt nghiệp chuyên môn (Bản sao Công chứng);
– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Chính quyền hoặc cơ quan quản lý;
– Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân;
– Các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);

Địa chỉ nhận hồ sơ:
Nhận hồ sơ trực tiếp tại: Phòng Hành chính Nhân sự
Tòa nhà PGT Tower – Số 220 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Hoặc qua email: tuyendung@pgtgroup.vn
Điện thoại: 1900 63 68 68

Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2020 – Ưu tiên hồ sơ nộp sớm!