Công ty Cổ Phần Vĩnh Cửu Miền Trung tuyển dụng

Ngày đăng tin: 03-04-2021

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

Cần Tuyển 3 NVKD
Mở đại lý, chăm sóc đại lý, tư vấn sản phẩm…

Mở đại lý, chăm sóc đại lý, tư vấn sản phẩm…

LH: 0935085258

Job tags / Kỹ năng: