CÔNG TY CỔ PHẦN SECOIN ĐÀ NẴNG tuyển dụng 2021

Ngày đăng tin: 15-01-2021

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

Tuyển 01 Thủ Kho VLXD
– Kiểm tra số lượng, qui cách nguyên vật liệu, vật tư, phụ tùng thay thế nhập xuất kho hàng ngày.
– Nhập xuất thành phẩm, bán thành phẩm sản xuất và tiêu thụ hàng ngày.
– Sắp xếp các loại hàng hóa trong kho và bãi chứa thành phẩm.
– Lập các báo cáo theo qui định của Công ty.
– Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
LH: 0936241989

Job tags / Kỹ năng: