CÔNG TY CƠ KHÍ DOANH DOANH tuyển dụng 2021

Ngày đăng tin: 30-12-2020

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

Tìm Người Phụ
Tìm 1 bạn nam làm việc phụ nhẹ nhàng không cần sức khỏe và kinh nghiệm ai cần liên hệ có thể đi làm ngay. ngày công 150k bao ăn
150.000 đ/ngày

LH: 0934008007

Job tags / Kỹ năng: