Cơ sở điêu khắc đá Mỹ nghệ Thủy vương tuyển dụng

Ngày đăng tin: 03-04-2021

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

Cần Tuyển 2 Lao Động Phổ Thông
Cưa xẻ và tời đá lên xe cẩu giao cho khách hàng

LH: 0913438120

Job tags / Kỹ năng: