Ứng viên năng động

Baracelo B Baracelo

 01/01/1970
  Đại học

Hoàng Vũ

Chuyên nghành:  Dược/Hóa chất/Sinh hóa
 05/07/1994
  Đại học

Nguyễn thành nam

Chuyên nghành:  Bán hàng
 21/06/1991
  Đại học

Đoàn Quốc Huy

Chuyên nghành:  Quảng cáo/Marketing/PR
 16/04/1995
  Đại học

Nguyễn Thị Minh Hằng

Chuyên nghành:  Tư vấn bảo hiểm
 16/01/1989
  Đại học

Hoàng Thị Hoài Thương

Chuyên nghành:  Khác
 11/05/1996
  Đại học

Huỳnh Thị Thương

 31/10/1994
  Đại học

Huỳnh Tú

Chuyên nghành:  Quảng cáo/Marketing/PR
 09/03/1996
  Đại học

Lê Thị Kim Ngọc

Chuyên nghành:  Luật/Pháp lý
 27/08/1993
  Đại học

Việc làm của các nhà tuyển dụng hàng đầu

Một số công ty chúng tôi đã giúp tuyển dụng những ứng viên xuất sắc trong những năm qua.